Kontaktinformasjon boliger

Sted Telefon
Bjørnli Gård, Røyken 31 28 42 00
Furuset, Oslo 458 39 343
Furuset Allê, Oslo 467 45 767
Frogn 48 22 57 90
Grorud, Oslo 466 10 169
Hellerud, Oslo 454 00 678 / 454 10 698
Hof 405 51 939
Hurdal  99 40 80 88
Hurdalskogen, Hurdal  455 10 602
Høgløkka, Røyken 31 28 96 30
Hølen, Vestby 64 95 26 49
Nesodden 40 76 71 33
Nordstrand, Oslo 406 17 544 / 404 85 605
Sagbakken, Røyken 466 37 262
Sjåstad, Lier 32 84 05 50
Solbukta, Nordre Frogn 64 98 88 86
Såner, Vestby 412 49 164
Transet, Røyken 920 73 116
Åros, Røyken 31 29 01 50