Arbeid og aktivitet

Vårt mål er at alle skal kunne delta og ha glede av ulike aktiviteter på ulike nivå, og med ulike mål og ambisjoner. Vi ønsker å tilrettelegge for en innholdsrik og meningsfylt hverdag og tror at et godt aktivitetstilbud kan være med på å berike hverdagen til våre beboere.

Individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud
Kartlegging og utredning av beboerens interesser og funksjonsevne vil gi grunnlag for å utarbeide konkrete meningsfylte aktiviteter. Det vil være god variasjon mellom ulike aktiviteter, individuelt tilrettelagt basert på hans eller hennes behov og interesser, i tillegg til fysisk aktivitet.

Felles aktivitetsprogram
Vi ønsker å tilby alle våre beboere et bredt spekter av arbeid og aktiviteter.  Det har derfor blitt utarbeidet et felles  aktivitetsprogram hvor den enkelte beboer kan delta på ulike nivåer.

 • Arts & Craft grupper hver tirsdag i Lavvoen.
 • Disco, torsdag hver fjerde uke i Lavvoen.
 • Kjøkken/baking hver torsdag på Sagbakken.
 • Sansekroken på Sagbakken, hver dag.
 • Konglestien med rebuser, hver dag på Sagbakken.
 • Friluftsgruppe, «Ut på Tur» hver onsdag.
 • Båttur med fiskemuligheter, hver mandag.
 • Hestestell og riding, hver dag på Bjørnli Gård.

Arbeid og arbeidstrening
Vi har inngått intensjonsavtale med ulike bedrifter for tilrettelagt arbeid for de av våre beboere som har ressurser til dette. For beboere som har behov for arbeidstrening og utprøving av arbeidsevne samarbeider vi med NAV rundt den enkelte beboer.

Vi tilbyr våre beboere tilrettelagt arbeid hos oss, blant annet knyttet til:

 • Bjørnli Papir & Engros
 • Sjåstad Landhandleri
 • Kontoradministrasjon
 • Kjøkken og servering, Cafe i løpet av 2018
 • Transporttjeneste/post
 • Vedarbeid

Ferieopphold
Omsorgspartnergruppen har flere feriehus. Disse benyttes både i helger og til lengre ferieturer. Her er det rike muligheter til friluftsliv og opplevelser både individuelt og flere sammen, alt etter behov og ønsker. Personalet følger alltid med beboerne.