Avlastning

Vi tilbyr avlastningsopphold i flere av våre boliger i Oslo og Akershus, og i våre feriehus i Norge, Sverige og på Nord-Kypros.

Våre avlastningstjenester blir individuelt tilrettelagt for den enkelte bruker, og vårt tjenestetilbud omfatter blant annet avlastning på dag/aften, helgeavlastning eller ukeavlastning, så vel som heldøgnsomsorg i en periode.

Overordnet fokus for avlastningstilbud hos oss er at den enkelte beboer skal ha fine opplevelser gjennom et tilpasset aktivitetstilbud med faglig innhold, som bidrar til at beboer får et godt liv.