Kontaktinformasjon

Omsorgspartner AS
Organisasjonsnummer: 984 710 313
Administrerende Direktør: Cathrine Fossnes

Besøksadresse hovedkontor:
Follestadveien 34
3474 Åros

Telefon: 31 28 40 90

Postadresse:
Postboks 105
3441 Røyken

E-post: post(at)omsorgspartner.no

Fakturaadresse:
Omsorgspartner as
c/o Økonomisenteret
Postboks 70
3441 Røyken

Vennligst påfør vårt organisasjonsnummer på fakturaen.