Visjon og verdier

et godt liv

Det å skape et godt liv er en ambisiøs og krevende visjon, men vi vil gjennom individuelt tilbud til den en­kelte bidra til at alle våre beboere får et godt liv. Vårt verdigrunnlag er bygget på kunnskap, fleksibilitet, trygghet og glede, og gjennomsyrer hvordan vi arbeider sammen med beboer, samarbeidspartnere og hverandre. Vi tror på den enkelte medarbeiders bidrag til å skape og gi god omsorg hver dag. Dette er meningsfylt for oss, og gjør oss både offensive og handlekraftige, samtidig som vi er ydmyke og legger an på å gjøre hverandre gode.

Vårt verdigrunnlag er forpliktende for alle våre medarbeidere, og er sammen med vår visjon en rette­snor for vårt daglige arbeid.