Sosialt ansvar

Vi i Omsorgspartner er opptatt av å ta et større sosialt ansvar utover det forretningsmessige gjennom å bidra til det gode arbeid som gjøres via Fattighuset og Sykehusklovnene. Gjennom dette når vi mange flere som har behov for hjelp i sin hverdag, og kanskje bidrar vi med dette til at flere får et godt liv. Ved å være en profesjonell, etisk og lønnsom bedrift, bidrar vi hver dag til samfunnet på en rekke måter, blant annet med: 

  • arbeidsplasser i egen bedrift, så vel som hos underleverandører
  • varer og tjenester
  • skatter og avgifter som bidrar til å finansiere den allmenne velferd i samfunnet

Gjennom interne perspektiver og eksterne tiltak ønsker vi å ta sosialt ansvar og være en bidragsyter lokalt.