Jobb hos oss

Vi er i stadig vekst og trenger flere medarbeidere med relevant høyskoleutdanning. Vi ønsker oss kollegaer som har rett kompetanse, er fleksible, engasjerte og har gode samarbeidsevner.

Hvem ser vi etter?

Vi ønsker oss kollegaer som har rett kompetanse, er fleksible, engasjerte og har gode samarbeidsevner. Vi kan tilby arbeid som er faglig utfordrende i et godt tilrettelagt miljø. Faggruppene vernepleiere, sykeplei­ere, sosionomer, barnevernspedagoger, psykiatrisk sykepleiere, helsearbeidere, pedagoger og ergotera­peuter, gjerne med tilleggskompetanse utover sin grunnutdanning, er den formalkompetansen som vi trenger i våre boliger. 

Utover den faglige kompetanse, legger vi stor vekt på dine personlige egenskaper som evne til å gi om­sorg, og at du innehar en høy moralsk og etisk oppfatning. 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Ønsker du å jobbe hos oss kan du søke via hjemmesi­den vår og ledige stillinger. Dersom det ikke ligger noen ledige stillinger ute eller du ønsker å stille noen spørsmål kan du ta sende en epost til vår HR og Organisasjonssjef Silje Løken, silje.loken@omsorgspartner.no. Vi vil ta kontakt med deg så snart vi har behov for flere kollegaer. Ved å søke stillinger hos oss samtykker du at vi kan beholde din CV og søknad i henhold til personvernloven. Vi ivaretar personvernlo­vens krav. Her kan du lese vår personvernerklæring for jobbsøkere.

Arbeidshverdagen hos oss

Gjennom arbeidsdagen hos oss vil du være tett på våre beboere, og få mulighet til å bidra til å skape et godt liv for disse. Arbeidsoppgavene og ansvaret til våre medarbeidere består i å ivareta den enkelte be­boer. Dette innebærer å ivareta beboerens psykiske helse, hygiene, ernæring, mosjon og sosial aktivitet. 

For å imøtekomme beboerens individuelle behov har vi valgt å organisere våre tjenester slik at våre medarbeidere i all hovedsak arbeider døgnvakter i medleverturnus. Dette gjør at det er betraktelig færre personellskifter i løpet av en periode, og gir større fleksibilitet til å gjennomføre ulike aktiviteter. For medarbeiderne betyr dette at man fremfor å jobbe litt hver dag, heller har intensive døgnvakter over noen dager med påfølgende fridager. Dette gir medarbeiderne fleksibilitet i hverdagen. 

Hva tilbyr vi? 

Omsorgspartner er opptatt av å tiltrekke, beholde og utvikle kompetente medarbeidere som kan bidra til å skape et godt liv for våre beboere. Derfor tilbyr vi blant annet: .

  • Mulighet for å utgjøre en forskjell i livet til våre beboere
  • Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
  • Tilpasset turnus
  • Introduksjonsprogram med egen fadder
  • Traineeprogram og lederkurs
  • Flere interne obligatoriske kurs og brukertilgang til NHI med mange varierte elektroniske kurs
  • Mulighet for støtte og tilrettelegging for kurs og videreutdanning
  • Jevnlige sosiale arrangementer, både felles og i avdelingene
  • Ferieboliger i inn og utland
  • Konkurransedyktig lønn etter avtale