Omsorgspartner har skapt et godt liv for våre brukere siden 2002

En solid aktør med lang og bred kompetanse på å tilrettelegge omsorgstilbud for mennesker med ulik grad av utviklingshemming og psykiske lidelser

Omsorgspartner har skapt et godt liv for våre brukere siden 2002

En solid aktør med lang og bred kompetanse på å tilrettelegge omsorgstilbud for mennesker med ulik grad av utviklingshemming og psykiske lidelser

Omsorgspartner har skapt et godt liv for våre brukere siden 2002

En solid aktør med lang og bred kompetanse på å tilrettelegge omsorgstilbud for mennesker med ulik grad av utviklingshemming og psykiske lidelser

Det er et overordnet mål at våre oppdragsgivere, beboere, pårørende og andre samarbeidspartnere skal ha tillit til oss.

Vi bygger god virksomhetsstyring på tre grunnleggende prinsipper:

Måling og
ansvarliggjøring

Åpenhet og
integritet

Uavhengig
kontroll

Sosialt ansvar

Vi i Omsorgspartner er opptatt av å ta et større sosialt ansvar utover det forret­ningsmessige gjennom å bidra til det gode arbeid som gjøres via Fattighuset og Sykehusklovnene. Gjennom dette når vi mange flere som har behov for hjelp i sin hverdag, og kanskje bidrar vi med dette til at flere får et godt liv.