Om Omsorgspartner

Omsorgspartner AS er en privat aktør som har levert omsorgstjenester siden 2002. Vi tilbyr individuelt tilrettelagte tjenester for mennesker med ulike typer bistandsbehov. Våre tjenester er organisert som heldøgnsboliger, avlastning og dagtilbud. Våre oppdragsgivere er i hovedsak kommuner som av ulike årsaker har behov for løsninger utenfor det offentlige. Vi har bred kompetanse på å tilrettelegge omsorgstilbud for mennesker med ulik grad av utviklingshemming, psykiske lidelser med eventuelle tilleggsdiagnoser, rusproblematikk og utfordrende atferd.

Vi har i dag 22 eiendommer lokalisert i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold hvor vi leverer omsorgstjenester til mennesker med behov for ekstra hjelp og bistand i hverdagen.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.