Rammeavtale Oslo – heldøgnstjenester psykisk utviklingshemmede

BEST PÅ KVALITET – MODERAT PÅ PRIS
Vi er tildelt rammeavtale med Oslo kommune på alle tre omsorgsnivåene, og kommunen oppsummerer våre tilbud slik: «Omsorgspartner tilbyr bolig i og utenfor Oslo. De tilbyr flere typer bolig/boformer med gode og fleksible planløsninger som kan ivareta individuelle tilpasninger».

Omsorgsparter beskriver systematisk miljøterapi som den grunnleggende metoden i arbeidet sitt. Har fokus på fleksibilitet i tjenestetilbudet og å sikrer den enkelte brukers behov og målsettinger, og at bruker opplever best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet.

Omsorgspartner har fått spesiell god skår på kvalitetsområdene ARBEIDSMETODER, RESULTATER, ORGANISASJONSKULTUR OG PERSONALKOMPETANSE/OPPLÆRNG